Supervizija

Postoji dosta definicija supervizije, a jedna od njih superviziju određuje kao proces u kojem jedan stručnjak (supervizor) ima odgovornost raditi s drugim stručnjakom (supervizantom) kako bi se postigao određeni profesionalni, osobni i organizacijski cilj superviziranog. Taj cilj uključuje zbrinjavanje kompetentnoga i odgovornoga neposrednog rada s korisnicima, kontinuirani profesionalni razvoj, te osobnu podršku superviziranom (Harries, 1987).

Supervizija je nužna u profesionalnom radu i razvoju svih onih koji neposredno rade s ljudima (psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, djelatnici u odgoju I obrazovanju, djelatnici u zdravstvu). Supervizija je metoda koju je poželjno koristiti i u korporativnom svijetu gdje redovna supervizija zaposlenih u određenoj tvrtci može doprinijeti povećenom zadovoljstvu i uspijehu u radu.  

Ona je također metoda za usvajanje i razvoj profesionalnih znanja i vještina. Ona je i  kreativni prostor za supervizanta, gdje  je ukoliko su uvjeti dobri, omogućen daljnji profesionalni i osobni razvoj. 

Supervizija može biti individualna i grupna. 

Prijave za individualnu i grupnu superviziju, slati na mail adresu nina.kolanovic@gmail.com